Hakkında

Atatürk’ün isteği ile 9.6.1937 tarih ve 3228 numaralı kanunla Ankara’da ikinci bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırıldı. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in Ankara’da Tıp Fakültesi açılmasını hızlandırması ve yeni bir kanun hazırlanmasından sonra 4-7.2.1945 tarihinde ilgili toplantılar sonucunda Çocuk Kliniği Ankara Numune hastanesinden 15’i bulaşıcı hastalıklar olmak üzere 36 çocuk yatağı alınarak Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra 26.6.1945 tarihinde 4671 sayılı kanunla Ankara Tıp Fakültesi kuruldu. Kanun yürürlüğe girdikten 24 gün sonra 14.7.1945 tarihinde Çocuk Hastalıkları Kliniğine Prof. Dr. Albert Eckstein direktör olarak görevlendirildi. 1946 yılında Dr. Bahtiyar Demirağ doçentlik sınavını kazanarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları kürsüsüne atandı. 1950 yılında Dr. İhsan Doğramacı, 1952 yılında da Sabiha Özgür Cura doçent olarak eğitim kadrosuna katıldı. Prof. Dr. Albert Eckstein’in 1949 yılında ayrılmasıyla Çocuk Kürsüsünün yönetimi Doç. Dr. Bahtiyar Demirağ’a verildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği 1946-1955 yılları arasında Numune hastanesindeki Çocuk servisinde çalıştı. 1955 yılında Numune hastanesinin bahçesinde yapılan Acil hastalıklar binası ile yatak sayısı 50’ye çıkarıldı. 2 Şubat 1954’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın başkanlığında ikinci bir kürsünün kurulmasıyla Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsünün kuruluş çalışmaları başlandı. Bu kuruluş 7 Haziran 1963’te Ankara Üniversitesine bağlı Hacettepe Tıp Fakültesi haline geldi. Aynı yıl Doç. Dr. Sabiha Özgür Cura İzmir’e giderek bu şehirde Çocuk Kliniği kurma çalışmalarına başladı.

1951 yılında Profesör olan Bahtiyar Demirağ, 1981 yılındaki vefatına kadar Çocuk Hastalıkları ve Bakımı kürsü başkanlığında bulundu. 1955 yılında Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ Cebeci’de müstakil bir Çocuk Kliniği yapılması projelerini başlattı. Çocuk Kliniğinin, Numune hastanesinden bu binaya taşınması ancak 1963 yılında gerçekleşebildi. Bu binada Süt Çocuğu, Büyük Çocuk ve Enfeksiyon bölümleri kuruldu. Bunun yanında Hematoloji, Endokrinoloji, Metabolizma, Kardiyoloji ve Genetik konularında modern çalışma olanağı olan ünite ve laboratuvarlar çalışmaya başladı. 1963-1981 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinin modern Çocuk Hastanesi olması yönünde gerekli girişimlere başlandı.

Kürsü başkanlığı görevini 1981 yılından 1989 yılına kadar Prof. Dr. Ayhan Çavdar yürüttü. Bu dönemde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Büyük Çocuk-Süt Çocuğu, Endokrin-Metabolizma, Hematoloji ve Onkoloji, Kardiyoloji, Neonatoloji Üniteleri şeklinde çalışmalarını sürdürdü. 1989 yılında Prof. Dr. Şükrü Cin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. 1991 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Onkoloji, Pediatrik Kardiyoloji, Pediatrik Nefroloji, Pediatrik Endokrinoloji, Neonatoloji, Pediatrik Gastroenteroloji, Pediatrik Nöroloji, Pediatrik İmmünoloji ve Allerji, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Moleküler Genetik ve Sosyal Pediatri Bilim dalları kuruldu. Bu bilim dalları modern ünite ve laboratuvarları ile çalışmalarını sürdürmektedirler ve bugün ülkemizin referans merkezleri haline gelmişlerdir. 18 Kasım 2004 de Prof. Dr. Şükrü Cin emekli olduktan sonra, Anabilim Dalı Başkanlığı görevine Prof. Dr. Nejat Akar getirildi. 2005 yılında modern yeni bir çocuk hastanesi kurulması için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından hazırlanan proje DPT’de kabul edildi.

2006-2008 tarihinde Prof. Dr. Nurten Girgin Anabilim Dalı Başkanlığı  yapmıştır. Aralık 2008 tarihinde Prof. Dr. Semra Atalay Anabilim Dalı Başkanlığı görevine seçildi. 2011’de Gelişimsel Pediatri, Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalları kuruldu. 2012’de Çocuk Metabolizma Ünitesi kuruldu.  19.07.2011  tarihinde 287 yataklı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve cerrahi bölümlerin bir arada olacağı, çocuk radyoloji ünitesinin bulunacağı modern bir Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesinin temeli atıldı. 2013 yılı ortalarında hizmete geçecek olan 287 yatak kapasiteli bu hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, çocuk ile ilgili cerrahi birimler ( Çocuk Cerrahi, Çocuk Üroloji, Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi)  ve Çocuk Radyoloji Üniteleri bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında, bünyesinde bulunan 16 Bilim Dalı/Yan Dal Eğitim Biriminin eşgüdümü ve 39 öğretim üyesi ile ülkemizin gereksinimlerine yönelik bütüncül uzmanlık eğitimi vermeye devam etmektedir. Anabilim Dalımızda şu anda 37 araştırma görevlisi ve 30 yan dal uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Bağlı Bilim Dalları

•Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı
•Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
•Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
•Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
•Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
•Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
•Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı
•Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
•Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
•Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
•Neonatoloji Bilim Dalı
•Sosyal Pediatri Bilim Dalı
•Çocuk Acil Bilim Dalı
•Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
•Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
•Çocuk Metabolizma Hastalıkları Ünitesi